کولاک رقص کردی دانشجویان ایرانی در روسیه در همایش فرهنگ ها و رقص به احترام مردم کرمانشاه

Description: کولاک رقص کردی دانشجویان ایرانی در روسیه در همایش فرهنگ ها و رقص به احترام مردم زلزله زده کرمانشاه
Duration: 00:04:29
Uploaded: 2017 Nov 20
Share on Facebook - Share on Twitter - Share on Google+ - Share on Whatsapp