Niam Txiv Yog Tsis Sib Hlub

Description: Yuav Tsum,..................Like Lyric: Niam txiv yog tsis sib haum li lawm ces cia koj sia sev tawm mus pov pob Cia kuv rau khau tawm mus ncig yos seb nyias puas mus txog nyias tus nyias hlub thiab nyias nco os Niam txiv yog tsis sib nkag siab li lawm tiag cia nyias mus nrhiav nyias ib tug tshiab Kuv ua pa tsw ntxhiab thiab pa tsw lwj siab xav tsis sib xws cia nyias mus nyias Ua tsaug rau wb daim ntawv niam txiv tso wb los sib ntsib thiab los sib pom Tso kuv los tau koj, koj los tau kuv ua niam txiv ib ntus sib hlub ib zaug...... Niam txiv yog mus tsis taus li lawm tiag mus zoo koj mog kuv me koj niam Mus nrhiav tus tshiab ua tib zoo ntsia pib lub neej dua tshiab thiaj tsis lwj siab Hais Lus: Koj Niam Ua Neej Mus tsis tau ua ke lawm ces cia koj rov sia sev tawm rov qab mus pov pob. Es cia kuv rau khau tawm rov mus ncig yos. Seb nyias puas rov ntsib tus nyias hlub thiab nyias nco os.....!
Duration: 00:04:23
Uploaded: 2012 Dec 06
Share on Facebook - Share on Twitter - Share on Google+ - Share on Whatsapp